Multidisciplinair Samenwerken

Personen worden als zorgbehoevend beschouwd als ze lijden aan een langdurig en ernstig verminderd vermogen om voor zichzelf te zorgen. Zwaar zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden, krijgen heel wat zorg- en hulpverleners over de vloer.
Daar waar nood is aan afstemming van de zorg wordt door alle betrokken zorg- en hulpverleners een zorgplan opgemaakt. Het opstellen van het zorgplan gebeurt steeds in gezamenlijk overleg en in samenspraak met de patiënt en/of zijn familie. Hierbij wordt een overzicht van de afspraken opgemaakt dat ter inzage bij de patiënt gelegd wordt.
Naast de patiënt en zijn/ haar mantelzorgers worden bij opstart van een zorgplan alle betrokken zorg- en hulpverleners uitgenodigd op een zorgoverleg. De huisarts heeft hierin een centrale rol.

Zorg- en hulpverleners uit de eerstelijnsgezondheidszorg van de regio ontmoeten elkaar binnen het Plaatselijk OverlegPlatform. Ze wisselen er informatie uit, organiseren overleg en minstens één keer per jaar een vorming voor de verschillende disciplines in de eerstelijnsgezondheidszorg.
Van deze vertegenwoordigers wordt verwacht dat ze in nauw contact staan met hun achterban zodat een grotere betrokkenheid van de hele eerstelijnsgezondheidszorg bij de SEL/GDT-werking mogelijk wordt.

Browser Update

U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer.

Om deze website optimaal te kunnen bekijken, is het belangrijk dat u overstapt naar een nieuwere versie:

» start update