Beringen - Ham - Leopoldsburg - Tessenderlo

Contactpersoon

Theo Vanschaijk, OCMW Beringen
Burg. Heymansplein 14
3581 Beringen
011/340388
theo.vanschaijk@ocmwberingen.be

Vertegenwoordigers

dr. Nicole Olaerts
 huisarts
dr. Lieve Gerard
 huisarts
dr. Pierre Sijbers
POP-voorzitterhuisarts
dr. Nele Beke
 huisarts
dr. Annelies Camps
 huisarts
Koen Sempels
Wit-Gele Kruis
thuisverpleegkundige
Chantal Celen
Wit-Gele Kruis
thuisverpleegkundige
Eric Coenen
Thuisverpleging De Voorzorg
thuisverpleegkundige
Madeleine Aendekerk
zelfstandigthuisverpleegkundige
Anne-Mie Hendrickx
zelfstandig
thuisverpleegkundige 
Stephan Nouwen
de Eerste Lijn
dienst voor gezinszorg & aanvullende thuiszorg
Sofie Ubachs
Familiehulp
dienst voor gezinszorg & aanvullende thuiszorg
Cindy Liesenborghs
Thuishulp De Voorzorg 
dienst voor gezinszorg & aanvullende thuiszorg 
Wendy Vanelderen
Solidariteit voor het Gezin
dienst voor gezinszorg & aanvullende thuiszorg
An Quintiens
IN-Znabijheidsdienst voor aanvullende thuishulp
Kristien Gils
IN-Z
nabijheidsdienst voor aanvullende thuishulp
Patricia Van HoutChristelijke Mutualiteit
dienst maatschappelijk werk
 de Voorzorg
dienst maatschappelijk werk
Sarah Hendrix
Liberale Mutualiteit
dienst maatschappelijk werk
Peter Gijsel
 kinesitherapeut
Robert Schroyen
 kinesitherapeut 
  apotheker
Kelly Meykens
 logopedist
An Geysen
 vroedvrouw
Hilal Yalçin
OCMW Beringen
 
Theo Van Schaijk
OCMW Beringen 
 
Bosmans Willy
OCMW Ham
 
Betty Mondelaers
OCMW Leopoldsburg  
Gaby Camps
OCMW Tessenderlo
 
Sofie Speelmans
Zorgende Handen
afgevaardige van vrijwilligersorganisaties
  diensten mantelzorgers en gebruikers
Laila Abdelmalek 
CGG/Litp
 
Patrick Siborgs
Ocura
woonzorgcentrum
Petra Frederix
Corsala
woonzorgcentrum
Anja Lenaerts
LMN West-Limburg
zorgtrajectpromotor 
Monique Beerten
OCMW Beringen
overlegcoördinator TGZ
Ellen Molenberghs
OCMW Ham
overlegcoördinator TGZ
Betty Mondelaers
OCMW Leopoldsburg
overlegcoördinator TGZ
Sarah Reijnders
OCMW Tessenderlo
overlegcoördinator TGZ
Tineke Becks
OCMW Tessenderlo
overlegcoördinator TGZ
Charlotte van HoeckeRDC Onafhankelijk ZFoverlegcoördinator TGZ

Projecten

Project "VAL NIET"

In het Plaatselijk Overlegplatform Beringen (POP Beringen) is het project 'Val niet' van de vzw Thuisverzorging de "Eerste Lijn" opgestart. Hierbij gaat men uit van de hypothese dat een multifactoriële en multidisciplinaire aanpak van valpreventie leidt tot een reductie van het aantal valincidenten.
Aan de hand van een valagenda wil men een verhoogd valrisico en valincidenten registeren bij thuiswonende 65-plussers in de regio Beringen, Leopoldsburg, Ham en Tessenderlo. De valagenda is volledig gebaseerd op de praktijkrichtlijn thuiszorg van het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen (EVV). Het model van de valagenda werd uitgewerkt door een werkgroep bestaande uit verschillende zorgdisciplines (huisartsen, kinesitherapeuten, maatschappelijk assistenten, ergotherapeuten en verpleegkundigen) en kon ook rekenen op de inhoudelijke en praktische ondersteuning van de Provincie Limburg, de Limburgse Logo's, de referentiepersoon valpreventie zorgregio Hasselt, het Wit-Gele Kruis Limburg, vzw Thuisverzorging de "Eerste Lijn", LISTEL vzw, POP Beringen, de OCMW's van Beringen, Ham, Leopoldsburg en Tessenderlo, alsook het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen.
Het uiteindelijke doel van de valagenda is dat dit registratiedocument de nodige informatie (aantal valincidenten, ondernomen acties,...) aanlevert. Hier kunnen de betrokken zorg- en hulpverleners van een patiënt acties ondernemen die leiden tot het vermijden van (nieuwe) valincidenten.
Aan het project nemen diverse disciplines en organisaties uit de regio deel.
Voor meer informatie kan u terecht bij Stephan Nouwen, diensthoofd vzw Thuisverzorging de "Eerste Lijn", Koolmijnlaan 86, 3580 Beringen, 011/24 70 13, stephan.nouwen@deeerstelijn.be.

« Terug naar kaartje

Browser Update

U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer.

Om deze website optimaal te kunnen bekijken, is het belangrijk dat u overstapt naar een nieuwere versie:

» start update