Jaarverslag

Het complexer en chronischer worden van de zorg voor patiënten vraagt om een goed afgestemde multidisciplinaire samenwerking. Zorg- en hulpverleners op het terrein moeten hiervoor voldoende ondersteund en begeleid worden door een sterk mesoniveau.

LISTEL heeft in Limburg op dit vlak veel ervaring. We maakten al verschillende evoluties in de samenwerking mee waardoor onze expertise op vlak van multidisciplinariteit enorm verrijkt is. Het netwerk dat we blijven uitbouwen laat toe mensen met elkaar in contact te brengen en te verbinden, ook over de sectoren heen.

LISTEL vzw biedt een gesprekstafel aan waar zowel zorg- en hulpverleners als beleidsmakers elkaar kunnen ontmoeten. We trachten er bovendien voor te zorgen om informatie vlot te laten doorstromen, zowel naar het lokale en het provinciale niveau als naar het beleid. LISTEL vzw heeft door haar positie enerzijds een helikopterview over hetgeen leeft en beweegt in de eerste lijn en tracht anderzijds voldoende in contact te staan en voeling te hebben met het werkveld om initiatieven zoveel mogelijk op hun behoeften af te stemmen.

Door de vele lokale contacten via onze Plaatselijke Overlegplatformen (POP) leren we de noden van het multidisciplinaire werkveld kennen. Met respect voor de lokale eigenheid gaan we samen op zoek naar zinvolle acties en oplossingen voor de problemen die zich stellen. LISTEL neemt hierbij een coördinerende en ondersteunende rol op zich. Zo creëren we een dynamiek van multidisciplinaire samenwerking.

Het eerstelijnszorglandschap in Limburg kent vele projecten en initiatieven zowel op het gebied van welzijn als van gezondheid. Door onze betrokkenheid kunnen linken worden gelegd en worden parallelcircuits vermeden.

Deze visie trekken we ook door in het individueel zorgoverleg voor de patiënt. Door het goed afstemmen van de zorg en goede onderlinge communicatie en informatiedoorstroming komen we tot een betere kwaliteit van zorgverlening voor de patiënt en zijn mantelzorgers. LISTEL is daarom het aanspreekpunt voor de vele zorg- en hulpverleners binnen de eerste lijn en belendende sectoren.

JV Listel 2014.pdf
JV Listel 2015.pdf
JV Listel 2016.pdf
JV Listel VZW 2016.pdf

Browser Update

U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer.

Om deze website optimaal te kunnen bekijken, is het belangrijk dat u overstapt naar een nieuwere versie:

» start update