Limburgse Code

De principes in verband met het multidisciplinair samenwerken zijn opgenomen in de Limburgse Code tot coördinatie voor SEL/GDT Genk en SEL/GDT Hasselt. Deze Limburgse Code is naar aanleiding van de overgang naar SEL onder de loep genomen en aangepast aan de nieuwe regelgeving. De belangrijkste principes van het multidisciplinair samenwerken blijven echter behouden:

De Limburgse Code tot coördinatie voor SEL/GDT Genk en SEL/GDT Hasselt bevat een bijzondere afspraak in verband met de organisator van het multidisciplinair overleg namelijk het Garantiemodel.

De Limburgse SEL's garanderen iedere thuisverblijvende patiënt dat een multidisciplinair overleg kan georganiseerd worden waarbij aan zorgafstemming gedaan wordt en taakafspraken gemaakt worden. De overlegcoördinator TGZ van het plaatselijk OCMW is het eerste aanspreekpunt voor de organisatie van het multidisciplinair overleg. Zij ondertekenen hiervoor het Protocol OC TGZ dat belangrijke kwaliteitseisen en afspraken stelt.

Indien het Protocol OC TGZ door het SEL of door het OCMW wordt opgezegd, dan zal het Regionaal Dienstencentrum in de regio het multidisciplinair overleg organiseren. Indien een lid van het ziekenfonds het uitdrukkelijk wenst, kan hij zich rechtstreeks tot een Regionaal Dienstencentrum verbonden met zijn mutualiteit wenden. De Regionale Dienstencentra ondertekenen hiertoe de Samenwerkingsovereenkomst OC TGZ die dezelfde kwaliteitsvereisten bevat als het Protocol OC TGZ.

Browser Update

U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer.

Om deze website optimaal te kunnen bekijken, is het belangrijk dat u overstapt naar een nieuwere versie:

» start update