Samenwerken op Vlaams Niveau

SEL- COV (SEL- coördinatoren overleg Vlaanderen)

SEL-COV kan een forum zijn voor de uitwisseling van informatie en praktische ondersteuning in de werking van de regelgeving inzake vergoeding van multidisciplinair overleg in het kader van GDT.

Neem zeker een kijkje op de website van de Vlaamse SEL's: www.vlaamsesels.be 

Overleg SEL-besturen

Vertegenwoordigers van de besturen van de verschillende SEL's trachten rond de opdrachten van de SEL's en de GDT's ervaringen uit te wisselen en de handen in elkaar te slaan.

Werkgroep SOKA (Platform Welzijn en Gezondheid)

Deze werkgroep buigt zich over de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke basisstructuur voor de sociale kaart voor Vlaanderen.Deze werkgroep werkt aan een verbetertraject en denkt na over de functionaliteiten die nodig zijn voor de toekomstige nieuwe website.

Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg 

De Vlaamse Overheid richtte eind 2011 het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg op. Dit is een beleidsondersteunende werkgroep met vertegenwoordigers uit de gezondheids- en welzijnssector. Op deze manier krijgt de zeer gefragmenteerde eerste lijn in Vlaanderen een eigen vertegenwoordiging op beleidsniveau die tegelijkertijd sectoroverschrijdend is.
Het samenwerkingsplatform geeft de minister advies en informatie over beleidsvoorstellen voor de eerstelijnsgezondheidszorg en de implementatie ervan. Het tracht ook een betere samenwerking tussen welzijns- en gezondheidszorg te bekomen en de samenhang tussen de verschillende initiatieven in de eerstelijnsgezondheidszorg te bewaken. Tot slot houdt het platform zich ook bezig met de voorbereiding van de organisatie van Vitalink, een digitaal platform dat gegevensdeling tussen de verschillende zorgactoren van de eerste lijn moet mogelijk maken.
Meer informatie: http://www.zorg-en-gezondheid.be/Nieuws/Samenwerkingsplatform-voor-de-eerstelijnsgezondheidszorg-van-start/

Werkgroep ICT van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg 

Vanuit het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg werden een aantal werkgroepen opgericht. In de werkgroep ICT neemt het SEL ook deel. In deze werkgroep worden adviezen gegeven omtrent de e-ontwikkelingen. 

Projectgroepen ikv reorganisatie eerstelijn

We nemen namens de SEL's deel aan de projectgroepen: 

 

Browser Update

U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer.

Om deze website optimaal te kunnen bekijken, is het belangrijk dat u overstapt naar een nieuwere versie:

» start update