Zorgplanning

Zorgplan Zorgoverleg Zorgbemiddeling Vergoedbaarheid

Zorgplan

Een zorgplan wordt opgesteld wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Het zorgplan bestaat o.a. uit:

Al deze documenten worden bij de patiënt thuis bewaard zodat alle betrokkenen inzage hebben in het zorgplan. Al deze documenten komen uit het e-zorgplan. Aan het zorgplan kunnen steeds bijkomende documenten toegevoegd worden bv. de thuiszorgfiche. Zorg - en hulpverleners kunnen ook via het e-zorgplan elektronisch inzage hebben in het zorgplan.

Het communicatieschriftje is een instrument dat gebruikt wordt bij een complexe zorgsituatie of bij een zorgsituatie waar mantelzorg ontbreekt. Het is een communicatiemiddel voor de betrokken zorg- en hulpverleners en mantelzorgers en/of patiënt.

De verminderde fysieke zorgbehoevendheid van de patiënt kan gescoord worden via de KATZ-schaal. Bij een complexe thuiszorgsituatie kan naast de KATZ-schaal gebruik gemaakt worden van een bijkomend evaluatie-instrument. Dit instrument moet verplicht ingevuld worden als een vergoeding voor de professionele deelnemers aan het multidisciplinair overleg wordt gevraagd.

Terug naar top

Zorgoverleg

Samenwerking en afstemming van de zorgen op elkaar is de beste manier om kwaliteit te leveren binnen de eerstelijnsgezondheidszorg.

Integrale zorgverlening
Zorg- en hulpverleners beogen steeds de integrale zorgverlening van de patiënt. Deze integrale zorgverlening veronderstelt:

Alle bij de patiënt betrokken zorg- en hulpverleners vormen het eerstelijnsgezondheidszorgteam. In gezamenlijk overleg en in samenspraak met de patiënt en/of zijn familie stellen zij een zorgplan op. Elke betrokken zorg- en hulpverlener heeft hierbij een gelijke inbreng door middel van het zorgoverleg. De patiënt en/of zijn vertegenwoordiger stemt bovendien in met de deelnemers van het multidisciplinair overleg.

Terug naar top

Zorgbemiddeling

Daar waar zorgafstemming gebeurt, wordt een zorgbemiddelaar aangeduid. Meestal gebeurt dit naar aanleiding van een multidisciplinair overleg. Deze persoon wordt aangeduid door de patiënt of zijn vertegenwoordiger en is in de praktijk vaak de meest nabije zorg- of hulpverlener.

Taken

 Terug naar top

Vergoedbaarheid

Indien een zorgoverleg aan bepaalde voorwaarden voldoet kan het vergoedbaar zijn voor de professionele deelnemers. De vergoeding voor de deelnemers wordt aan de verzekeringsinstelling van de patiënt gefactureerd via de GDT. De organisator van het overleg kan vergoed worden via middelen van SEL Genk of SEL Hasselt.
Rond verschillende doelgroepen kan het multidisciplinair overleg georganiseerd worden met elk hun eigen voorwaarden. Het kan gaan om een patiënt met verminderde fysieke zelfredzaamheid, psychische verminderde zelfredzaamheid, PVS-patiënten (comapatiënten), een overleg in het kader van een vermoeden van ouderenmis(be)handeling en een overleg rond een psychiatrische patiënt in de geestelijke gezondheidszorg.

Terug naar top

Browser Update

U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer.

Om deze website optimaal te kunnen bekijken, is het belangrijk dat u overstapt naar een nieuwere versie:

» start update