Overlegcoördinatie TGZ

De overlegcoördinator thuisgezondheidszorg (OC TGZ) kan de gesprektafel aanbieden voor het overleg. De overlegcoördinator TGZ is een neutrale organisator die niet rechtstreeks betrokken is in de zorg voor de patiënt.
Van de overlegcoördinator TGZ wordt minstens het volgende verwacht:

Aan de functie van OC TGZ worden een aantal kwaliteitseisen verbonden. Zo werd er o.a. een functieprofiel opgesteld. Dit functieprofiel kan opgevraagd worden bij LISTEL vzw.

De overlegcoördinator TGZ kan werkzaam zijn in een Limburgs OCMW, in een Regionaal Dienstencentrum verbonden aan de mutualiteiten of bij een andere zorgaanbieder.

Ondersteuning OC TGZ

De OC TGZ kunnen rekenen op een individuele ondersteuning van de medewerkers van LISTEL vzw. Daarnaast worden er op regelmatige basis intervisiemomenten, vormingen en infodagen voor de overlegcoördinatoren TGZ georganiseerd.
Zij hebben een draaiboek ter beschikking en rond het e-zorgplan kunnen zij beroep doen op telefonische ondersteuning en de helpdesk.

Browser Update

U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer.

Om deze website optimaal te kunnen bekijken, is het belangrijk dat u overstapt naar een nieuwere versie:

» start update