Eerstelijnspsychologische functie

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, maakte op 30 september 2011 bekend dat hij wil overgaan tot het subsidiëren van projecten die er op gericht zijn om in afgebakende geografische werkingsgebieden een eerstelijnspsychologische functie te organiseren. De oproep kadert binnen het natraject van de conferentie eerstelijnsgezondheidszorg, die op 11 december 2010 plaatsvond.

In het beleidsplan geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Vlaanderen wordt vermeld dat er nood is aan toegevoegde gespecialiseerde GGZ-deskundigheid in de eerstelijnszorg. Een specifieke psychologische functie in de eerste lijn geeft meer ruimte en achtergrond en kan vooral door de laagdrempeligheid de toegang tot de GGZ verbeteren, zeker voor groepen die ze anders niet vinden.

Als eerste stap in de ontwikkeling van de eerstelijnspsychologische functie worden er vanaf 1 december 2011 zes pilootprojecten gefinancierd. Het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid heeft in Limburg het project van de Huisartsenkring Maasmechelen (H.A.M. vzw) weerhouden. Het werkingsgebied omvat Dilsen-Stokkem, Lanaken en Maasmechelen. De duur van het project is drie jaar.

Bij het organiseren van deze eerstelijnspsychologische functie wil het project volgende activiteiten realiseren:

1. Het leveren van kortdurende generalistische zorg, met name kortdurende behandelingen bij niet complexe psychische klachten volgens een laagdrempelige werkwijze, vlot toegankelijk en inzetbaar voor crisisinterventies.

2. Het nauw samenwerken met andere zorg- en hulpverleners vanuit het model van getrapte zorg en hiervoor een netwerk uitbouwen op het niveau van de zorgverlening. Verschillende organisaties en disciplines werden reeds betrokken in het project van H.A.M. vzw, met name huisartsen (HAK Dilsen-Stokkem vzw, HAK Lanaken vzw), CAW, CGG, thuisverpleegkundigen, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, Samenwerkingsinitiatief in de EersteLijnsgezondheidszorg (SEL-LISTEL), Noolim (i.k.v. Artikel 107).

3. Het bevorderen van vroegdetectie en vroeginterventie bij psychische problemen, onder meer door: informatieverstrekking over psychische problemen aan zorg- en hulpverleners en de bevolking, detecteren van psychische problemen, diagnostiek, intake en indicatiesteling, waar nodig bevorderen van de doorstroming naar meer gespecialiseerde gezondheidszorg.

De eerstelijnspsychologische functie wordt uitgeoefend in bestaande locaties binnen de eerstelijnszorg zoals huisartsenpraktijken, wijkgezondheidscentra, CAW, sociale huizen, groepspraktijken of individuele praktijken van psychologen, .... Hierbij wordt er over gewaakt dat de drempel voor rechtstreekse toegang en verwijzing vanuit de eerstelijnszorg zo laag mogelijk is.

Binnen het project wordt aan de cliënt een tarief aangerekend van 9 euro per consultatie en 4 euro voor personen met een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving.

Voor meer informatie: Eerstelijnspsychologen Maaskant Katrien De Wilde & Jan Van den Eeden, 0491/22 13 08, ELPMaaskant@gmail.com, www.elpmaaskant.be.

« Terug naar overzicht projecten

Browser Update

U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer.

Om deze website optimaal te kunnen bekijken, is het belangrijk dat u overstapt naar een nieuwere versie:

» start update