Zorgpad 'arbeid en herstel'

Als patiënten omwille van hun gezondheidsprobleem, ziekte of arbeidsbeperking afwezig zijn op hun werk of het moeilijk vinden om nieuw en aangepast werk te vinden, is het van cruciaal belang om het gesprek daarover zo snel mogelijk aan te gaan en gerichte acties te ondernemen. Zowel om maatschappelijke als individuele redenen is arbeidsre-integratie belangrijk. In dit proces kunnen intermediaire dienstverleners uit de sector werk en zorg- en hulpverleners uit de eerstelijn, een belangrijke bijdrage leveren.
GTB Limburg, gespecialiseerd in trajectbegeleiding naar werk, en LISTEL (SEL Hasselt en SEL Genk) werkten, in het kader van een ESF-project, een zorgpad uit waarbij de inbreng en betrokkenheid van de eerstelijn in de bestaande trajectbegeleiding, tot een gerichtere en verhoogde arbeidsre-integratie moet leiden. Ook in de eerstelijn kunnen huisartsen, zorgverleners en welzijnswerkers een actieve en proactieve houding aannemen om hun patiënten te ondersteunen. Dit kan door de job mogelijkheden en wensen deskundig te bespreken en indien nodig door te verwijzen of een samenwerking op te zetten met arbeidsbemiddelaars. Communicatie, overleg en interdisciplinaire samenwerking zijn sleutelbegrippen om die ondersteuning aan de patiënt te bieden. Het zorgpad is ontwikkeld vanuit het recovery denken en oplossingsgericht coachen.
De huidige ervaring wijst uit dat de sector werk en zorg nog ver van elkaar staan. Enerzijds is er wel een uitgesproken behoefte om beter en meer samen te werken, anderzijds kent men elkaar nauwelijks. Sensibilisering en vorming zijn noodzakelijk om het doel van het zorgpad te bereiken.

Het volledige zorgpad kan je raadplegen op www.ikzoekeenzorgpad.be. Het project werd afgerond met het symposium ‘Zorgpad Arbeid en Herstel, verbinding werkt!' op 25 januari 2018. De presentaties vind je onderaan.

Draaiboek Zorgpad Arbeid en Herstel.pdf
Symposium 180125 - Dr. Johan Vandervelden, huisarts.pdf
Symposium 180125 - Fons Leroy, VDAB.pdf
Symposium 180125 - Kathleen Eykelberg, LISTEL.pdf
Symposium 180125 - Lut Gailly, VDAB.pdf
Symposium 180125 - Patrick Ruppol, GTB.pdf
Symposium 180125 - Piet van den Reijen.pdf
Symposium 180125 - Dr. Charlotte Lambreghts.pdf

« Terug naar overzicht projecten

Browser Update

U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer.

Om deze website optimaal te kunnen bekijken, is het belangrijk dat u overstapt naar een nieuwere versie:

» start update