Samenwerkingsovereenkomsten

Deze opdracht houdt het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met minstens de ziekenhuizen, woonzorgcentra, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf in. Die overeenkomsten hebben tot doel een vlotte overgang te realiseren van de thuissituatie naar een residentiële of semi-residentiële voorziening of ziekenhuis en omgekeerd.

Ziekenhuizen

De ziekenhuizen en de basis van de eerstelijnsgezondheidszorg hebben de vraag gesteld om de verouderde samenwerkingsovereenkomsten te vernieuwen en op die manier een nieuwe uniforme samenwerkingsovereenkomst te ontwikkelen. Het doel is het bevorderen van de integrale zorgverlening rond de patiënt. Daarom is het belangrijk om een vlotte en efficiënte opname- en ontslagprocedure te hebben en een goede communicatie tussen de zorg- en hulpverleners in het ziekenhuis en de zorg- en hulpverleners in de eerstelijnsgezondheidszorg. Deze overeenkomst werd uitgewerkt en werd door alle Limburgse ziekenhuizen ondertekend. 

In 2016 werd deze overeenkomst ook uitgebreid naar de psychiatrische ziekenhuizen. 

Woonzorgcentra

In 2015 reikte LISTEL de eerste LISA uit. Deze 'LISTEL SAMENWERKINGS AWARD' was bestemd voor het beste Limburgs samenwerkingsinitiatief tussen de eerste lijn en woonzorgcentra.
Het doel van de LISA is om een waardering te geven aan een persoon, organisatie of samenwerkingsverband uit de gezondheidszorg dat zich uitzonderlijk verdienstelijk maakt op het gebied van samenwerking in de eerste lijn of transmurale samenwerking.
De meer dan 100 deelnemers van onze eerste inspiratiedag ‘EERSTE LIJN LINKT WOONZORGCENTRA' kozen de winnaar. Het project ‘Verwenzorg' van Landelijke Thuiszorg haalde de meeste stemmen en mocht naar huis met een mooi kunstwerk dat de samenwerking symboliseert. Het project ‘ROOM-i', een initiatief van het regionaal overleg ouderen Maasland, eindigde op de tweede plaats. Een verdienstelijke derde plaats ging naar ‘Inloophuis dementie', een initiatief van woonzorgcentrum Immaculata van Overpelt.
Het is meteen ook de eerste realisatie van de officiële samenwerkingsovereenkomst tussen LISTEL en de 4 koepels van woonzorgcentra (DOTZORG Limburg, Ferubel, VLOZO en Zorgnet-Icuro). Deze inspanningsverbintenis heeft als prioritaire doelstelling ‘het realiseren van meer continuïteit binnen het zorgtraject van de oudere'.

Browser Update

U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer.

Om deze website optimaal te kunnen bekijken, is het belangrijk dat u overstapt naar een nieuwere versie:

» start update