Zorgpaden

Het SEL ondersteunt de progressieve invoering van multidisciplinaire zorgtrajecten en heeft bij de uitwerking geen inhoudelijke rol. De rol van SEL Genk en Hasselt bij de invoering van de zorgtrajecten:

Voor de actuele zorgpaden verwijzen we naar de website www.ikzoekeenzorgpad.be.

Actuele zorgtrajecten

Zorgpad oncologisch borstcarcinoom

De zorg- en hulpverleners uit de eerstelijnsgezondheidszorg werkten in samenwerking met het ziekenhuis Oost-Limburg en het Jessaziekenhuis campus Virga Jesse aan een transmuraal klinische zorgpad borstcarcinoom.

Zorgpad dementie

Personen met dementie, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners geven aan dat ze het vaak moeilijk hebben om de juiste zorg en begeleiding binnen het dementielandschap te vinden. Ze hebben een grote behoefte aan informatie en aan betere afstemming van zorg en begeleiding voor personen met dementie en hun omgeving. Een betere samenwerking, het aanreiken van de praktische tips en adviezen en een efficiënte coördinatie kunnen een oplossing bieden.
Een samenwerking tussen ECD Contact, LISTEL, het Jessa ziekenhuis en afgevaardigde zorg- en hulpverleners uit de eerstelijn heeft geleid tot een zorgpad dementie in de regio Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek. Het zorgpad is gebaseerd op enerzijds evidence based methoden, ervaringen uit het werkveld en wensen van patiënten en hun omgeving. Dit transmuraal zorgpad verduidelijkt de rol van elke discipline betrokken in de zorg en behandeling van de doelgroep. Deze is bepaald tot personen vanaf 65 jaar met een vermoeden van cognitieve problemen en/of met de diagnose dementie.
Het tijdskader van het zorgpad verloopt volgens de fasen van het zorgproces: detectie en signalering, ziekte- en zorgdiagnose, extramurale hulpverlening en intramurale hulpverlening. Bijzondere aandacht gaat uit naar de fase van het niet-pluis-gevoel. Een gerichte aanpak moet leiden tot een snellere diagnose en zo tot het inschakelen van de juiste ondersteuning en begeleiding.

Zorgpad Werk

Arbeidsre-integratie van personen met een fysieke of psychische arbeidsbeperking onder begeleiding van GTB en de eerstelijn.

Als patiënten omwille van hun gezondheidsprobleem, ziekte of arbeidsbeperking afwezig zijn op hun werk of het moeilijk vinden om nieuw en aangepast werk te vinden, is het van cruciaal belang om het gesprek daarover zo snel mogelijk aan te gaan en gerichte acties te ondernemen. Zowel om maatschappelijke als individuele redenen is arbeidsre-integratie belangrijk. In dit proces kunnen intermediaire dienstverleners uit de sector werk en zorg- en hulpverleners uit de eerstelijn, een belangrijke bijdrage leveren.
GTB Limburg, gespecialiseerd in trajectbegeleiding naar werk, en LISTEL werkten een zorgpad uit waarbij de inbreng en betrokkenheid van de eerstelijn in de bestaande trajectbegeleiding, tot een gerichtere en verhoogde arbeidsre-integratie moet leiden. Ook in de eerstelijn kunnen huisartsen, zorgverleners en welzijnswerkers een actieve en proactieve houding aannemen om hun patiënten te ondersteunen. Dit kan door de job mogelijkheden en wensen deskundig te bespreken en indien nodig door te verwijzen of een samenwerking op te zetten met arbeidsbemiddelaars. Communicatie, overleg en interdisciplinaire samenwerking zijn sleutelbegrippen om die ondersteuning aan de patiënt te bieden. Het zorgpad is ontwikkeld vanuit het recovery denken en oplossingsgericht coachen.
De huidige ervaring wijst uit dat de sector werk en zorg nog ver van elkaar staan. Enerzijds is er wel een uitgesproken behoefte om beter en meer samen te werken, anderzijds kent men elkaar nauwelijks. Sensibilisering en vorming zijn noodzakelijk om het doel van het zorgpad te bereiken.

Zorgpad Valpreventie 

Valincidenten bij ouderen vormen een belangrijk gezondheidsprobleem. Gezien de noodzaak van een multidisciplinaire aanpak en de betrokkenheid van meerdere zorgaanbieders bij valpreventie, is het voor ons als SEL een belangrijke opportuniteit om mee te werken aan het Vlaams beleid rond val- en fractuurpreventie.
Als samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) kunnen we een actieve rol spelen bij de implementatie van de praktijkrichtlijn voor valpreventie, ontwikkeld door het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen (www.valpreventie.be). Daarnaast kunnen de SEL's een actieve rol opnemen door samen met andere disciplines uit de eerstelijnsgezondheidszorg een lokaal zorgpad voor valpreventie met inbegrip van implementatieplan op te stellen. Ook stimuleren we als SEL het multidisciplinair overleg rond val- en fractuurpreventie met de verschillende betrokken zorgaanbieders.
SEL en Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg regio Hasselt en regio Genk) houden elkaar op de hoogte van initiatieven rond val- en fractuurpreventie binnen de zorgregio's Genk en Hasselt.
 

Browser Update

U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer.

Om deze website optimaal te kunnen bekijken, is het belangrijk dat u overstapt naar een nieuwere versie:

» start update