Regelgeving

Eind 2009 verviel de regelgeving van de SIT's en werd omgevormd tot een Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidzorg (SEL).

Het uitvoeringsbesluit betreffende de SEL's werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 19 december 2008. Het bepaalt de modaliteiten ter uitvoering van het eerstelijnsdecreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders.

Naast het SEL-decreet en het eerstelijnsdecreet wil ook het woonzorgdecreet inspelen op nieuwe tendensen en maatschappelijke uitdagingen.

De SEL's zijn ingedeeld in zorgregio's volgens het zorgregiodecreet. In totaal zijn er 15 SEL's in Vlaanderen (Brussel inbegrepen)

Browser Update

U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer.

Om deze website optimaal te kunnen bekijken, is het belangrijk dat u overstapt naar een nieuwere versie:

» start update